Menu

پای عابر بانک پرسپولیس هم به دادگاه طبری باز شد | خبر ورزشی

پای عابر بانک پرسپولیس هم به دادگاه طبری باز شد | خبر ورزشی
خبر ورزشی

نماینده دادستان در دادگاه علی اکبر طبری، از حسین هدایتی نام برد و پای عابربانک پرسپولیسی ها به این پرونده باز شد..

به گزارش خبرورزشی، صبح امروز دادگاه علی اکبر طبری برگزار و پای حسین هدایتی هم به این پرونده باز شد. نماینده دادستان در خصوص ملک فلورا، گفت: «حسین هدایتی» هم آنجا ملک داشته و اظهاراتش اخذ شده که نشان دهنده این است که تفاوت فاحش وجود دارد و طبری ارزان‌تر خریده است.

نماینده دادستان درباره نحوه انعقاد مبایعه نامه گفت: مبایعه نامه را طبری می‌نویسد و امضای دانیال زاده و مهرصادقی را می‌گیرد و تلفنش زنگ می‌خورد و بیرون می‌رود و عکسی گرفته می‌شود که سند ما می‌شود. طبری با اطلاع دانیال زاده پولشویی می‌کرده، البته دانیال زاده در آن جلسه نبوده است.

وی در خصوص اینکه دانیال زاده معوق ندارد، گفت: گفتید معوق نداریم، با فرض اینکه رفع تعهد ارزی نداشته باشید که اگر تعهد داشته باشید بدهی‌تان بالا می‌باشد.