Menu

دیدار با شیخ سلمان برای نجات استقلال و پرسپولیس | ورزش3

دیدار با شیخ سلمان برای نجات استقلال و پرسپولیس | ورزش3
ورزش3

رییس کمیته استیناف صدور مجوز حرفه‌ای می گوید که وزیر ورزش و رئیس فدراسیون برای جلوگیری از حذف سرخابی ها به دیدار رئیس AFC می روند.

به گزارش "ورزش سه"، امروز صبح جلسه اضطراری کمیته مجوز حرفه‌ای سازی درباره حذف احتمالی استقلال و پرسپولیس از لیگ قهرمانان آسیا در محل ساختمان فدراسیون فوتبال با حضور عزیزی خادم، مدیران عامل دو باشگاه و سایر مسئولین برگزار شد. در پایان این جلسه مصطفوی از احتمال برگزاری جلسه ای با شیخ سلمان رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا خبر داد.

داریوش مصطفوی رییس کمیته استیناف صدور مجوز حرفه‌ای در پایان جلسه امروز درخصوص اینکه او پیش از این گفته بود به دلیل حضور 60 ساله او در فوتبال ایران، AFC با آنها راه می آید، پاسخ داد: من هنوز پای حرفی که زده ام، ایستاده ام. کمیته استیناف مهلت 3 ماهه ای به تیم ها داده است که می بایست در این مدت مدارکشان را تکمیل می کردند. ولی قبل از این AFC نامه ای را ارسال کرده بود که 14 مورد ملزومات اساسی و اجباری داشته است. سایر آن نیز مواردی است مانند تیر دروازه که از آن نیز ایراد گرفته اند. ایراداتی که گرفته اند جایگاه خبرچینی دارد. آن چیزی که من به شما گفتم، حس خودم بود و هنوز نیز روی حرفم هستم. ما هنوز کاری با AFC نکرده ایم و آنها قبل از آن نامه استیناف جواب نامه ما را داده است.

وی درمورد اینکه گفته می شود فدراسیون فوتبال و کمیته بدوی بهانه دست AFC داده است، پاسخ داد: شرایط سنی من طوری نیست که بخواهم دروغ بگویم. فدراسیون فوتبال کمال همکاری را با کمیته صدور مجوز حرفه ای، کمیته بدوی، استیناف و هم با باشگاه های استقلال و پرسپولیس را داشته است. آقای عزیزی خادم رئیس فدراسیون در این جلسه اعلام کرد من حاضرم هر نامه سفیدی که دو باشگاه برای بهبود کارشان بخواهند، امضا کنم. قرار است که قبل از دوشنبه آینده جلسه ای برگزار شود و کمیته های مربوطه مانند صدور مجوز، استیناف و... به مقر کنفدراسیون فوتبال آسیا در مالزی سفر کنند و با مسئولین مربوطه ملاقات و مذاکره کنند.

مصطفوی ادامه داد: راحت بگویم این کار 2 راه دارد. راه نخست اینکه ما باید خودمان در داخل کشور برویم. آقایان آجورلو و صدری استاد من و تحصیل کرده هستند که در این کار زحمت کشیده اند و به دو باشگاه استقلال و پرسپولیس سر و سامانی داده اند. قرار است آنها با بخش حقوقی خودشان که 14 نفر می شوند، جلسه ای را تشکیل بدهند و جواب نامه AFC را تهیه کنند. یعنی از عصر امروز تا دوشنبه ظهر آن را ارسال کنند و از سمت دیگر رئیس فدراسیون و وزیر با شیخ سلمان رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا داشته باشند و در آنجا صحبت کنند.

وی گفت: این پروند چند مرحله دارد. پرونده ابتدا در کمیته بدوی بوده و سپس به استیناف ارجاع داده شده و سپس به بخش های مربوطه کنفدراسیون فوتبال آسیا ارسال شده و از آنجا می توانند به دادگاه عالی ورزش (CAS) مراجعه کنند. ما به این موضوع امیدوار هستیم که زحمات این مدت به هدر نرود. نزدیک به 52 جلسه برای این کار برگزار کرده ایم. آقایان آجورلو و صدری تازه آمده اند و این افراد مسئول نابسامانی های گذشته نیستند. 300 میلیارد بدهی باشگاه های پرسپولیس و استقلال در بخش مالیات، در زمان این دو مدیرعامل نبوده و از سال 1380 تاکنون ادامه داشته است.

وی گفت: بحث مالکیت دولتی دو باشگاه مشکل دیگری است که ما سالهاست داد زده ایم و به دولت های مختلف اعلام کرده ایم این کار را انجام دهند. از زمان آقایان رفسنجانی و خاتمی تا اکنون که آقای رئیسی رئیس جمهور هستند ما این موضوع را اعلام کرده ایم. من اکنون به آقای رئیسی می گویم که اگر شما وضعیت این دو باشگاه و مسائل مربوط به مالیات و بدهی آنها را تعیین نکنید، هر گونه اتفاقی درباره عدم شرکت استقلال و پرسپولیس (در لیگ قهرمانان آسیا) رخ بدهد، به عهده شماست. به دلیل اینکه کنفدراسیون فوتبال آسیا باشگاه های دولتی را نمی پذیرد. رئیس مجمع دو باشگاه استقلال و پرسپولیس نمی تواند یک وزیر ورزش باشد. ما به چه زبانی باید بگوییم؟ ما به زبان فارسی می گوییم که AFC سالهاست ما را جریمه می کند و نامه های نه چندان درستی برای ما ارسال می کند که این مالکیت را درست کنید و این کار را نکردند.

رییس کمیته استیناف صدور مجوز حرفه‌ای در پایان درباره خلاصه جلسه امروز نیز گفت: خلاصه جلسه امروز این بود که گروه های حقوقی دو باشگاه استقلال و پرسپولیس جواب نامه AFC را تهیه کرده و روز به روز به ما گزارش کنند و پس از این گزارش جواب نامه را بخوانیم.