Menu

میثاقی و فوتبال برتر، سپر رسانه‌ای عزیزی خادم و خوبان عالم! | خبرآنلاین

میثاقی و فوتبال برتر، سپر رسانه‌ای عزیزی خادم و خوبان عالم! | خبرآنلاین
خبرآنلاین

محمدحسین میثاقی در زمان ریاست عزیزی خادم در فدراسیون فوتبال، برنامه‌های زیادی را به رئیس فدراسیون اختصاص داده بود.

بعد از برنامه نود و حدف عادل فردوسی پور از صداوسیما، برنامه‌های ورزشی دیگر آن رنگ و بوی سابق را نداشت و دیگر شاهد مناظره‌های جنجالی نبودیم. حتی پیش از انتخابات ریاست فدراسیون فوتبال، وقتی کاندیدای مورد نظر به برنامه فوتبال رفتند تا برنامه های خودشان را ارائه کنند، هیچ چالشی بین آنها رخ نداد. اما یکی از جنجالی ترین برنامه های محمدحسین میثاقی، مناظره او با مهدی تاج رئیس وقت فدراسیون فوتبال و ماجرای قرارداد مارک ویلموتس بود. جایی که میثاقی فردوسی پور را به سپر رسانه ای مهدی تاج متهم کرد و رئیس وقت فدراسیون هم حسابی از خجالت مجری جوان صداوسیما در آمد و او را نابلد و ناآگاه خواند و پز فردوسی پور را به او داد.

اما داستان برنامه‌های میثاقی پس از انتخاب شهاب عزیزی خادم به عنوان رئیس فدراسیون فوتبال تغییر کرد و خوبان عالم هر چند هفته یکبار مهمان شبکه ۳ می شد و از خودش و تیمش تعریف و تمجید می کرد. جایی که حتی صدای تیم رسانه ای عزیزی خادم هم در آمده بود که آقای رئیس بدون هماهنگی با آنها در تلویزیون حاضر می شود.

حالا پس از انتشار اسناد جدید از تخلفات عریض و طویل فدراسیون عزیزی خادم و پاداش‌های نجومی که به مشاوران و تیم رسانه ای رسیده، محمدحسین میثاقی و تیمش سکوت عجیبی در این قبل در پیش گرفته اند و حرفی در این مورد نزده اند. حال زمانی که او فردوسی پور را به سپر رسانه ای متهم می کرد؛ خودش پشت فدراسیون عزیزی خادم قرار گرفته و انتقادی از خوبان عالم نمی کند.

۲۵۶ ۲۵۶