تعطیلی دائمی دفاتر نینتندو در تورنتو و کالیفرنیا | زومجی