خریداری استودیویی جدید توسط اکتیویژن برای ساخت بازی تازه کالاف دیوتی موبایل | زومجی