پشتیبانی نسخه پی سی Battlefield 2042 از فناوری های DLSS و RTAO | زومجی