کاهش سرعت عرضه نینتندو سوییچ به بازار به خاطر کمبود قطعات | زومجی