ارسال هوایی کنسول‌های PS5 برای تأمین تقاضای بازار بریتانیا | زومجی