سازنده بازی های سرزمین میانه روی یک اثر جدید AAA کار می‌کند | زومجی