یکی از روسای جدید بلیزارد پس از سه ماه ریاست استعفا داد | زومجی