اسکوئر انیکس: دلیل شکست اونجرز، انتخاب نادرست استودیو سازنده بود | زومجی