احتمال خریداری استودیو توسط سگا برای ساخت یک بازی بسیار بزرگ | زومجی