پشتیبانی الدن رینگ از ری تریسینگ روی PS5 و ایکس باکس سری ایکس | زومجی