نزدیک‌ شدن بازی شوتر اول‌شخص CrossfireX به زمان انتشار | زومجی