عبور مجموع فروش کنسول های نسل نهم مایکروسافت از ۶.۷ میلیون دستگاه | زومجی