تمایل فیل اسپنسر به اجرا اکثر بازی‌ های قدیمی روی پلتفرم‌های جدید | زومجی