معرفی بازی فایتینگ MultiVersus با انتشار اولین تریلر ؛ آریا استارک علیه بتمن | زومجی