توسعه‌ی یک پروژه دیگر در استودیوی سازنده بازی Gotham Knights | زومجی