بازی Battlefield 2042 یکی از بدترین نمرات بازیکنان در استیم را دارد | زومجی