احتمال توسعه بازی ارباب حلقه‌ها توسط استودیو وتا | زومجی