جدایی سرپرست طراحی دایس از استودیو پس از عرضه Battlefield 2042 | زومجی