رشد فروش نسخه PC سایبرپانک 2077 و نظرات مثبت بازی در استیم | زومجی