انتشار آپدیت تازه Generation Zero و قرارگیری بازی در گیم پس | زومجی