فروش عالی بازی Battlefield 2042 در هفته اول انتشار | زومجی