تایید رسمی وجود مسیر مسابقه خاطره‌انگیز Deep Forest در گرن توریزمو 7 | زومجی