عدم انتشار اسکین بابانوئل برای بازی Battlefield 2042 | زومجی