در تریلر رسمی Immortals Fenyx Rising تاریخ عرضه بازی نیز مشخص شد