دیگر تفاوتی میان عملکرد دکمه‌های ضربدر و دایره در نسخه‌ های شرقی و غربی PS5 وجود نخواهد داشت | زومجی