بازی Conan Exiles زره جدیدی برای بسته‌ی الحاقی Isle of Sipath دریافت می‌کند | زومجی