در Xbox Series X / S امکان حذف بخش هایی از هر بازی وجود دارد