نسخه دسترسی زودهنگام Baldur's Gate 3 نزدیک به ۸۰ گیگابایت خواهد بود | زومجی