بازی Mortal Kombat 11 تاکنون ۸ میلیون نسخه فروخته است | زومجی