اکتیویژن شعبه فرانسه بلیزارد را به صورت دائمی تعطیل می‌کند | زومجی