مراحل اولیه‌ی توسعه و داستان‌نویسی بازی Final Fantasy 16 تکمیل شده است؛ استخدام نیروی جدید | زومجی