افزایش مشکلات در بخش چندنفره Avengers به خاطر تعداد کم بازیکنان روی کامپیوتر | زومجی