نویسنده‌ی Silent Hill: Shattered Memories دنباله‌ی معنوی این بازی را می‌سازد | زومجی