تاریخ انتشار بازی The Medium مشخص شد؛ انتشار تریلر جدید | زومجی