تایید نرخ فریم 60FPS و انتقال فایل ذخیره Ghost of Tsushima در PS5