یکی از مهمترین قابلیت‌های کنسول PS5 از ابتدا در دسترس نخواهد بود | زومجی