هنوز زمان زیادی تا کامل شدن بخش داستانی بازی Star Citizen باقی‌مانده است | زومجی