آمازون توسعه و پشتیبانی از Crucible را متوقف می‌کند | زومجی