تیزر کوتاه و عجیبی از بازی ترسناک Quantum Error منتشر شد | زومجی