پورت های ورودی Xbox Series X از علامت های قابل لمس استفاده میکنند