سرعت لودینگ های Devil May Cry 5 در PS5 به 4 ثانیه کاهش می یابد