شکایت حقوقی از مایکروسافت برای انحراف آنالوگ کنترلرهای ایکس باکس هنوز ادامه دارد | زومجی