دنباله‌ی بازی The Outer Worlds در دست ساخت است | زومجی