صدای احتمالی روشن شدن PS5 با تیزری عجیب رونمایی شد | زومجی