توضیح اد بون درباره دیر اضافه شدن شخصیت میلینا به بازی Mortal Kombat 11 | زومجی