شرکت آتاری در کنار ساخت کنسول جدید رمز ارز هم تولید می‌کند | زومجی