بتای Call of Duty: Black Ops Cold War برای یک روز دیگر تمدید شد | زومجی